realm

rike, sfär, område – säkerhets­regler som i autenti­serings-proto­kollet Kerberos är knutna till en bestämd använd­are. Realm kan här tolkas som det ”rike” i nät­verket som använd­aren bestämmer över.

[åtkomst] [ändrad 1 april 2020]