recreativity

rekreativitet – (ofta nedsättande om) kreativitet som uttrycks i nya kombinationer eller remixning. Ordet har använts åtminstone sedan 2007.

[kultur och underhållning på webben] [ändrad 22 november 2012]