Red October

en samordnad attack med infiltrationsprogram som sedan 2007 har samlat in dokument från internationella organisationer. – Red October upptäcktes i december 2012. Angriparna har installerat program hos de angripna datorerna, och de programmen har samlat in och vidarebefordrat känsliga dokument till angriparna. Dokumenten är från organisationer som EU och Nato. Ett tusental datorer tros vara infekterade. – Red October är det namn som Kaspersky Lab, som upptäckte attacken, använder – se denna länk.

[attacker] [ändrad 15 september 2020]