infiltrationsprogram

skadeprogram som används för att samla in information i smyg. Kallas därför också för smygprogram. – Pro­grammet installeras på offrets dator utan offrets vetskap, och ställer inte till någon direkt skada, men det samlar in information och använder datorns internetanslutning för att vidarebefordra infor­ma­tionen till programmets avsändare. Informationen som samlas in kan vara affärshemligheter eller privata angelägen­heter som vilka man kommunicerar med på nätet. Det kan också vara information om säkerhetssystem, insamlad för att användas för en senare, allvarligare nätattack. – Infiltrationsprogram kan spridas som datavirus eller följa med vid nerladdning av gratisprogram, men de är till skillnad från vanliga datavirus gjorda för att inte märkas.

[skadeprogram] [ändrad 6 september 2018]