infiltrationsprogram

skadeprogram som används för att samla in information i smyg. Kallas därför också för smygprogram. – Pro­grammet installeras på offrets dator utan offrets vetskap, och ställer inte till någon direkt skada, men det samlar in information och använder datorns internet­anslutning för att vidarebefordra in­for­ma­tionen till pro­gram­mets avsändare. Informationen som samlas in kan vara affärs­hemligheter eller privata ange­lägen­heter som vilka man kommunicerar med på nätet. Det kan också vara in­for­ma­tion om säker­hets­system, insamlad för att användas för en senare, allvarligare nätattack. – In­filtra­tions­­program kan spridas som datavirus eller följa med vid nerladdning av gratis­program, men de är till skillnad från vanliga datavirus gjorda för att inte märkas.

[skadeprogram] [ändrad 6 september 2018]