reglerade data

data som granskas och godkänns av it-avdelningen eller annan ansvarig innan de görs tillgängliga för användarna. – På engelska: governed data.

[data] [4 september 2018]