relay

  1. – Relay – kort för Bitnet relay chat. Verbet to relay syftade förr ofta på möj­lig­­heten att adressera med­delanden till någon i nätet genom att bara ange användar­namn – man behövde inte ange vilket dator­system som an­vändaren till­hörde;
  2. – se relä.