roadmap

färdplan – planering med hållpunkter då olika produkter eller andra delmål ska vara klara. – Bokstavlig betydelse: vägkarta.

[produktutveckling] [ändrad 19 september 2021]