roxxor

i internetjargong: ett berömmande uttryck. Består av ordet [this] rocks fram- och bak­länges. – Skrivs ofta r0xx0r (med nollor).

[nät- och sms-språk] [ändrad 8 juni 2020]