rullgardinslista

(dropdown list) – i grafiska användargränssnitt: en lista som visas i hela sin längd om man klickar på den. Annars syns bara listans namn eller det första alternativet på listan. När listan är utrullad kan man välja ett av alternativen på listan genom att klicka. – Skillnaden mellan en rullgardinslista och en rullgardinsmeny är att rullgardinsmenyer brukar finnas på menyraden; en rullgardinslista kan finnas var som helst på en sida, till exempel för att visa ett antal alternativ i ett formulär som användaren ska fylla i.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 11 november 2019]