samband

  1. – det att två eller flera företeelser verkar höra ihop:
    • statistiskt samband: företeelserna förekommer samtidigt, varierar samtidigt eller följer på varandra, dock utan att några orsaker till detta är kända;
    • – orsakssamband, kausalt samband: det finns kända orsaker till att företeelserna förekommer tillsammans;
  2. – i främst militär och polisiär terminologi: se kontakt.

[elektronisk kommunikation] [statistik] [23 september 2019]