samlokalisering

(colocation) – det att flera företag har en gemensam lokal för servrar eller annan utrustning. (Se också serverhotell.) Syftet är att spara kostnader för sådant som säkerhet, strömförsörjning, ventilation och internetanslutning. Varje företag äger och ansvarar för sin egen utrustning. – Ordet samlokalisering kan användas om annat än data- och teleteknik.

[it-system] [ändrad 9 maj 2018]