schablon

i datorstödd bildbehandling: en form (kontur) som man målar eller klipper efter; som täcker en del av bilden och gör resten åtkomlig för bearbetning. I bildbehandling brukar man kunna markera en del av bilden och använda den som schablon (för att klippa, måla eller bearbeta en annan del av bilden). – På engelska: stencil.

[bildbehandling] [ändrad 2 oktober 2018]