screenome

skärmprofil, skärmtidsprofil – benämning på en detaljerad redogörelse för vad en person gör vid bildskärmen. (Alltså vid dator, surfplatta, mobiltelefon.) – Uttrycket screenome myntades 2019 av en grupp forskare vid amerikanska universitet och företag. De anser att måttet skärmtid (screen time) inte ger en fullständig bild av människors användning av datorer. Ordet screenome, även: screenomics, är en sammandragning av screen [time] och genome respektive economics. – Se denna artikel.

[beteende] [ändrad 7 maj 2022]

Dagens ord: 2019-06-19