security audit

säkerhetsrevision – systematisk genomgång av ett företags eller en myndighets it-säkerhet med utgångspunkt i på förhand fastställda normer och myndighetskrav.

[it-säkerhet] [ändrad 20 januari 2016]