SETI

Search for extra-terrestrial intelligence – ett forskningsprojekt som söker efter tecken på intelligent liv i världsrymden genom analys av data från radioteleskop. Projektet har pågått sedan 1959. – Läs mer på seti.org. – Observera att projektet Seti@home drivs fristående från forskingsinstitutet SETI. – Utbrytargruppen METI (messaging extraterrestrial intelligence) bildades 2014, se meti.org.

[forskning] [förkortningar på S] [rymden] [ändrad 25 februari 2019]

Dagens ord: 2013-06-19