severity level

allvarlighetsgrad – värdering av hur allvarligt ett problem är med tanke på konse­kvenserna ifall det inte blir löst. Det kan översättas med allvarlighetsgrad, priori­terings­nivå eller problemnivå.

[it-säkerhet] [ändrad 23 mars 2015]