Shibboleth

ett program för samlad inloggning (single sign-on). – Läs mer på denna länk. – Det hebreiska ordet shibbolet, שבולת, – flod, ström – användes, enligt Domarboken i Bibeln (länk), för att skilja vän från fiende. De som uttalade ordet med fel dialekt blev dödade.

[inloggning] [ändrad 15 oktober 2018]