samlad inloggning

(single sign-on, sso) – när man bara behöver ange användarnamn och lösenord en gång för att logga in på flera lösenordsskyddade program eller webbsidor under ett arbetspass. Efter den första inloggningen ser ett centralt program i nätet till att användaren kommer åt alla resurser på nätet som hon har rättigheter till. Kallas också för singel­inloggning och enkel­inloggning. Skillnaden gentemot gemensam inloggning är att samlad inloggning främst är till för att underlätta för en anställd att använda företagets applikationer. Gemensam inloggning är ett samarbete mellan organisationer för att underlätta för användare. Det finns alltså ingen skarp gräns. – Läs också om Openid. Se också samordnad identitetshantering och Liberty Alliance.