shift-left

vänsterförflyttning – testning och rättning av program vid ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen. Left syftar på vänsterut på en tänkt tids­linje, alltså tidigare. – Även: shifted left, shifting left.

[systemutveckling] [ändrad 28 maj 2020]