shrink

(i företag) – svinn – förlust av varor och utrustning genom stöld, skador, slarv och av andra oplanerade orsaker. (Shrink kan i andra sammanhang betyda krympning och hjärnskrynklare – psykiater.)

[företag och ekonomi] [ändrad 19 april 2020]