sidoeffekt

i programmering: icke uppenbar förändring som uppstår när en instruktion i ett program utförs. Ett exempel är att en instruktion ändrar en variabel som också används av andra delar av programmet. – Sidoeffekter införs ibland avsiktligt av programmeraren, men de betraktas vanligtvis som icke önskvärda, och som dålig programmeringsstil. En annan programmerare bör nämligen kunna granska programmet, eller delar av programmet, och förutse hur det beter sig, vilket blir mycket svårare om det uppträder sidoeffekter. – På engelska: side effect.

[programmering] [ändrad 27 maj 2019]