sidokanalattack

i it-säkerhet: en attack som utnyttjar bieffekter som uppstår vid normal användning av det system som angrips. (En sidokanalattack förutsätter alltså inte sårbarheter i det angripna systemet.) Sidokanalattacker kan bygga på många slags tillstånd och händelser som kan mätas eller avläsas direkt eller indirekt, till exempel strömförbrukning, temperatur, elektromagnetisk strålning, hårddiskaktivitet, ljud, användning av datakommunikation och systemanrop. Detta kan ge information om lämpliga angreppspunkter eller avslöja hemlig information. – På engelska: side-channel attack.

[attacker] [ändrad 19 november 2020]