silent run

tyst flykt (från bank) – när kunderna på en krisdrabbad bank tar ut sina pengar genom internet (i stället för att ställa sig i kö utanför banken för att ta ut pengarna).

[betalningar] [ändrad 20 januari 2016]