sink

data sink – anordning som tar emot data och lagrar dem för senare bruk. Det kan vara en del av ett program eller en materiell anordning.

[programmering] [ändrad 28 november 2020]