skada

i juridik: ofördelaktig inverkan som kan värderas i pengar. Skada kan drabba personer, föremål eller intressen. Det finns också ideell skada som inte kan värderas i pengar på samma sätt: kränkningar, sveda och värk, bestående men. Man talar också om olägenheter: onödiga besvär och obehag, störningar, buller. – I denna ordlista används ordet skada i dess vardagliga betydelse, alltså att något går sönder eller slutar fungera.

[juridik] [ändrad 5 mars 2021]