Skylake

den generation Intel-proces­so­rer som kommer efter Broadwell. De första Skylake-pro­ces­so­rerna introducerades i augusti 2015.