smart antenn

(smart antenna) – antenn som anpassar sin riktningsverkan till var motparten finns. Det kallas för strålformning. Ett datorprogram ana­lyserar inkommande signaler och räknar ut vilken riktning signalerna kommer ifrån. Antennen ställs sedan in för att främst verka i den riktningen. Tekniken kan användas både för sändning och mottagning. – MIMO är en typ av smart antenn.

[trådlöst] [ändrad 3 september 2020]