smart klockarmband

klockarmband som kom­plet­terar en smart klocka genom att ha inbyggd elek­tro­nik för ett bestämt ändamål. Ett smart klockarm­band kan inne­hålla speciella sensorer, GPS eller annat. Det kan också innehålla batterier. Genom att byta armband kan man anpassa en smart klocka för olika ändamål. Och genom att den extra elek­tro­niken finns i armbandet behöver den inte ta utrymme i klockan när den inte behövs. Smarta klock­armband utveck­lades först av Pebble†. – På engelska: smartstrap eller smart strap.

[smarta klockor] [ändrad 16 oktober 2019]

Dagens ord: 2015-05-19