snafu

”situation normal – all fucked up” – krångel, trassel – kaos. Det är en förkortning som har använts sedan andra världskriget. – Ibland: …all fouled up.

[fel] [förkortningar på S] [ändrad 12 september 2021]