snarf

sno åt sig, suga i sig – kopiera ett dokument eller en annan fil för eget bruk, med eller utan ägarens tillåtelse; hämta en stor fil över nätet; läsa in en stor fil i datorns minne. Snarfing i den första betydelsen är inte precis stöld, men rätt nära.

[jargong] [ändrad 20 januari 2016]