snel hest

avsiktlig felstavning av snäll häst. – Ut­trycket var en fluga (en mem) på inter­net under 00‑talet. Bland annat uppmanade Pirat­byrån folk att sms:a Klapa snel hest till Henrik PonténAnti­­pirat­­byrån, och 2005 till ett debatt­­program i tv om pirat­kopiering, vilket ledde till att tv:s tele­fon­växel klapp­a­de ihop. Det finns också klad hest (=glad häst) och hest mot folk­grupp. – Se också hästar finns inte. – Läs mer på bartoll.com/snelhest.se (stängd) och denna grävande artikel. – Jäm­för med lolcat.

[djur] [mem] [ändrad 13 maj 2017]