social justice warrior

(SJW) – vanligtvis nedsättande ord för person som bekämpar diskriminering, kränkande behandling och sexuella trakasserier. – Se artikel från 2015 i Washington Post.

[it-folkgrupper] [18 april 2019]