socialize

”socialisera” – ta upp en fråga till diskussion i ett socialt nätverk eller med en grupp, ansikte mot ansikte. – Ordet har flera andra betydelser.

[sociala medier] [ändrad 30 oktober 2018]