socialize

”socialisera” – ta upp en fråga till diskussion i ett socialt nätverk eller med en grupp, ansikte mot ansikte. – Ordet har också flera andra betydelser.