SOHO

small office home office – branschjargong för marknaden för datorer i hemmet och i småföretag. (Även: namn på stadsdel i både London och New York.)

[företag och ekonomi] [förkortningar på S] [ändrad 14 februari 2020]