spectrial

skådeprocess – rättegång där de åtalade är dömda på förhand och som ges stor publicitet. – Ordet spectrial är en sammandragning av spectacle och trial och användes av de åtalade om rättegången om Pirate Bay.

[juridik] [ändrad 30 juni 2020]