spectrial

skådeprocess – rättegång där de åtalade är dömda på förhand och som ges stor publicitet. Ordet spectrial är en sammandragning av spectacle och trial och användes om rättegången om Pirate Bay av de åtalade.