spillkapacitet

(stranded capacity) – kapacitet som inte används på grund av dålig planering eller felaktig dimensionering.

[it-system] [ändrad 26 februari 2018]