språkzon

(locale) – politiskt, språkligt och / eller kulturellt område som räknas som en enhet när man översätter och anpassar datorprogram. En del datorprogram ger användaren möjlighet att välja språkzon från en lista. Exakt vad som ingår i inställningen av språkzon varierar: det kan vara språk, stavningsvarianter (till exempel brittisk eller amerikansk engelska), alfabet, helgdagar, tidszoner, valuta eller annat. Locale översätts också med lokal (mindre passande), nationella inställningar och språkinställningar. – Se också platsinställning.

[applikationer] [ändrad 1 november 2019]