status

eller status update: i sociala medier: meddelande om vad en person gör eller var hon är eller något annat som hon vill sprida vidare. Statusmeddelandet visas för alla personens vänner eller följare. – Status betyder här alltså ungefär tillstånd, belägenhet. I andra sammanhang brukar status stå för plats i en tänkt rangskala.

[sociala medier] [ändrad 29 augusti 2020]