stilometri

stilanalys – studiet av individuella och gruppmässiga kännetecken i tal och skriven text med statistiska metoder, numera med datorprogram. – Syftet är att fastställa vem som har skrivit texten (är det verkligen Shakespeare), eller vad som är typiskt för större grupper, som kvinnor och män. Normalt bortser man från uppenbara ledtrådar, som att den som skriver om makeup troligen är kvinna och att den som skriver om hylsnycklar troligen är man. Sådant är lätt att fuska med. I stället studerar man subtila skillnader som val av småord och kommatering. – På engelska: stylometry. – Läs också om Anonymouth och om kodstilometri.

[språkteknik] [ändrad 5 februari 2019]