Stockholmsprogrammet

avslutat program för samarbete mellan EU-länderna gällande bekämpning av brottslighet, terrorism och illegal invandring. Programmet har kri­ti­se­rats hårt för att medföra omfattande övervakning av medborgarna, re­gi­stre­ring av resor och annat och utlämning av information om EU‑med­borg­are till USA. Programmet diskuterades vid ett förberedande möte i Stockholm i juli 2009 och antogs vid EU:s toppmöte i december 2009. Det gällde fram till 2014. – Texten på svenska finns på denna länk.

[övervakning]