stretch goal

högt satt mål, svåruppnåeligt mål, stretchmål, [avsiktligt] orealistiskt mål – ett mål som är satt högre än vad som verkar realistiskt. Syftet kan vara att sporra de involverade till stora ansträngningar och till att tänka ut kreativa lösningar samt att intala dem att inget är omöjligt. – Ibland sätter man två mål: ett realistiskt mål (kanske ett etappmål) och ett högt satt mål – ett stretchmål.

[företag och ekonomi] [21 april 2020]

Dagens ord: 2020-09-19