submit

lämna in, överlämna, sända, skicka – att lämna över något för beslut, bedömning, bearbetning eller annan åtgärd. Knappen Submit på webbsidor kan översättas med Skicka.

[språktips] [ändrad 13 juli 2020]