supertasker

person med simultankapacitet som inte medför att personens effektivitet minskar. Enligt en undersökning från 2010 är det bara en av 40 personer som har den kapaciteten. Det engelska ordet anspelar på multitasking.

[psykologi] [ändrad 23 februari 2015]