Svefaktura

en svensk standard för elektroniska fakturor till myndigheter. Den har utvecklats av organisationen SFTI (sfti.se) och infördes 2004. – Det finns två versioner. Användningen av Svefaktura 1.0 ska upphöra den 1 april 2021. Den ska ersättas av PEPPOL. Svefaktura BIS 5A 2.0 ska finnas kvar tills vidare, jämsides med PEPPOL.

[betalningar] [9 mars 2021]