swap

flyttning av öppnade program från arbetsminnet till hårddisken / SSD eller omvänt. – Swappning görs av operativsystemet för att frigöra arbetsminne. Programmet avslutas inte när det swappas, utan det lagras i befintligt tillstånd, som en ögonblicksbild, och kan därför snabbt läsas in i arbetsminnet och gå igång där det slutade. På svenska säger man oftast swap, swappa, swappning. Man talar också om växling. En fil som lagrar swappade program kallas för swapfil (växlingsfil eller växelfil) eller swaparea. Ibland lagras swappade program på en särskild partition, swappartition. – Swappning var vanligare förr: numera är arbetsminnena så stora att swappning sällan eller aldrig behövs.

[programkörning] [ändrad 2 oktober 2021]