syn flooding

en metod för datorsabotage. – Enkelt uttryckt går den ut på att sända ett stort antal påbörjade beställningar av webbsidor, så kallade syn packets, till servern. (Syn står för synchronize.) Sabotören har programmerat sin dator så att den sedan, i strid mot det korrekta förfarandet, låter bli att kvittera de bekräftelser, kallade ack (för acknowledge), som servern återsänder. Det leder till att servern står och väntar på besked som aldrig kommer, vilket blockerar trafiken. En sådan attack kallas för en syn flood.

[attacker] [ändrad 1 maj 2020]