talker

tidig form av chatt. Det första programmet som kallades för talker togs i bruk 1983. Det kördes över modem på uppringda förbindelser. Senare liknande program kördes på internet. Talker-program förekommer fort­farande, även om olika former av chatt är mycket vanligare.