tape-out

leverans av kretskonstruktion till tillverkaren. – Tape-out innebär att konstruktionen är klar och har översatts till digitala ritningar, oftast i standardformatet GDSII. Dessa levereras till tillverkaren som använder dem för att framställa fotomasker för tillverkningen.

[minnen] [ändrad 20 januari 2016]