tape-out

leverans av kretskonstruktion till tillverkaren. Tape-out innebär att konstruktionen är klar och har översatts till digitala ritningar, oftast i standardformatet GDSII. Dessa levereras till tillverkaren som använder dem för att framställa fotomasker för tillverkningen.