Target instant payment settlement

(TIPS) – ett betalningssystem för sekundsnabba elektroniska betalningar. Det lanserades i november 2018 av Europeiska centralbanken, ECB (ecb.europa.eu). Det gör att företag och privatpersoner kan skicka pengar till varandra på högst tio sekunder. – TIPS hanterar för närvarande (juni 2019) bara betalningar i euro, men det kan anpassas till andra valutor. I juni 2019 aviserade Riksbanken ett TIPS-baserat svenskt betalningssystem (se denna länk). – Mer om TIPS på ECB:s webbsidor.

[betalningar] [14 juni 2019]

Dagens ord: 2019-06-20