TDMA

time division multiple access – en teknik som låter flera användare dela på en förbindelse i telekommunikation genom att man delar in signalen i tidsluckor – så kallad tidsdelning. Används bland annat i GSM-systemet. – Se också STDMA.

[förkortningar på T] [telekom] [ändrad 24 maj 2020]