tdma

time division multiple access. En teknik som låter flera användare dela på en förbindelse genom att man delar in signalen i tidsluckor, så kallad tidsdelning, Används bland annat i gsm-systemet. Se även stdma.